Nyheter

Du er her

24
jan

Tilskudd fra Næringsfondet

Vi har nylig mottatt en gledelig nyhet: Vi er tildelt tilskudd fra Næringsfondet I Lindås kommune til vår virksomhet - utvikling av hjemmesidene som vi har laget i samarbeid med Lindås og Meland Brannvern. Vi takker Lindås kommune hjerteligst for tilskuddet.
11
des

Filmarbeid for Lindås og Meland Brannvern

Vi har hatt gleden av å levere nok en årsfilm til Lindås og Meland Brannvern. Filmen er basert på materiale som er blitt filmet og fotografert i løpet av året 2013 av brannvesenet selv. Vår oppgave har vært å sette sammen materialet, samt redigere og legge på effekter for å gi en god presentasjon.
4
nov

Nye nettsider for Maritime Engineering AS

meng.no har vært et utrolig spennende og utfyllende prosjekt, der vi har lagt mye vekt på struktur og innhold, samt et utfyllende design som lever opp til den moderne maritime virksomhet. Vi takker Maritim Engineering for oppdraget.
21
jul

Filmarbeid for Waldegruppen AS

Et spennende prosjekt med med film fra begynnelse til slutt. Vi har utført både filming, redigering og effekter som er blitt rørt sammen til et ferdig produkt for en av Waldes store byggeprosjekter.

Sider