3D Design

Du er her

3D Illustrasjon for Lye forsamlingshus

Vi har hatt gleden av å levere 3D Visualisering av Lye forsamlingshus sine planar om ny kirkesal. I dette prosjektet har også Olav Bergsvik vært med på arbeidet med å modellere byggningen.

Nye nettsider for Totlandsdalbygg AS

Vi har hatt gleden av å levere nye nettsider for Totlandsdalbygg AS.

Fornyelse av design ved meng.no

Vi har hatt gleden av å fornye designet ved Maritime Engineering as sin nettportal meng.no

Filmarbeid for Maritime Engineering as og Mundal Subsea as

Vi har hatt gleden av å levere film komposisjon med 3D Animasjon for Maritime Engineering AS og Mundal Subsea AS i forbindelse med Offshore Technology Days 2014.

3D visualisering / grafisk design for Subsea Insulation AS

Vi har hatt gleden av å levere 3D Visualisering / grafisk design for Subsea Insulation AS.

Rollup design for Maritime Engineering og Mundal Gruppen

Vi har hatt gleden av å lage rollup design for Maritime Engineering AS og Mundal Gruppen AS.

Nye nettsider for Maritime Engineering AS

meng.no har vært et utrolig spennende og utfyllende prosjekt, der vi har lagt mye vekt på struktur og innhold med blandt annet 3d visualiseringer og et utfyllende design. Vi takker Maritim Engineering for oppdraget.

Filmarbeid for Waldegruppen AS

Et spennende prosjekt med med film fra begynnelse til slutt. Vi har utført både filming, redigering og effekter som er blitt rørt sammen til et ferdig produkt for en av Waldes store byggeprosjekter.